Advokátní kancelář
Mgr. Lubomír Kazda

O nás

Advokátní kancelář Mgr. Lubomír Kazda je českou advokátní kanceláří se sídlem v centru Prahy, v ulici Půtova 1219/3, na nábřeží Vltavy v blízkosti budov Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství.

Kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména pak v oblasti problematiky práva občanského, obchodního, pracovního a trestního.

Klientům naší kanceláře nabízíme zejména vysokou profesionalitu, odbornost, osobní a individuální přístup se znalostí potřeb klienta se zřetelem na co nejefektivnější dosažení jeho záměrů. Samozřejmostí je transparentní a důvěryhodný přístup.

Služby

Poskytujeme Vám komplexní právní poradenství a služby, spojené s následujícími oblastmi:

  • obchodní právo – komplexní agenda spojená s chodem společnosti, zakládání, změny a likvidace obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.), obchodní závazkové vztahy, vymáhání plnění z pohledávek, změny v obchodním rejstříku, apod.
  • občanské právo – komplexní smluvní agenda (příprava, sepis, revize občanskoprávních smluv), řešení sporů ze závazkových vztahů, odpovědnost za škodu (např. škoda na movitém i nemovitém majetku, škoda na zdraví, ušlý zisk, odpovědnost za vady), ochrana osobnosti, právo týkající se nemovitostí (bytová družstva, převod vlastnických podílů, vypořádání podílového spoluvlastnictví atd.)
  • správní právo – zastupování ve správním řízení
  • trestní právo – obhajoba v trestním i přestupkovém řízení, řádné i mimořádné opravné prostředky, uplatňování nároků na náhradu škody v rámci trestního řízení
  • pracovní právo – pracovněprávní dokumenty a smlouvy, zastupování v pracovněprávních sporech, řešení uzavírání, rozvazování pracovního poměru, odměňování, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu

Kontakt

Mgr. Lubomír Kazda, advokát
Č. osvědčení ČAK: 13146
IČ: 713 46 244
DIČ: CZ8202114536
Plátce DPH
Bankovní spojení: 197911288/0600 u GE Money Bank a.s.

Telefon: +420 222 765 293
Mobil: +420 608 554 709
E-mail č. 1: kancelar@ak-kazda.cz
E-mail č. 2: kazda@ak-kazda.cz
ID datové schránky: hqj64it

Sídlo: Půtova 1219/3
110 00 Praha 1

Pobočka: Legionářská 834
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou